Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวเข้าศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร