Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2/1 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ