Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ