Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบการสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน
รอบที่ 1 สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

หากต้องการอัปโหลดเอกสารหลักฐาน คลิ๊กที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ.