Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบการสมัคร รอบที่ 2/2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบที่ 2/2 สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร คลิ๊กที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ.