Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

รอบที่ 5/2 สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร คลิ๊กที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ.

 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
e-mail info.apr@ubru.ac.th