Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2/2 รอบโควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ