Loading…

ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร