รหัสบัตรประชาชน :  
รหัสบัตรประชาชน :   กรุณาระบุเลขบัตรประชาชนแล้วค้นหาค่ะ
ชื่อ - นามสกุล :  
สถานะการส่งใบสมัคร :  
สถานะการชำระเงิน :  
สถานะการเข้าสอบ :  
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ - ๓๕๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๑๔๔ ๕๖๐๑ ๑๑๔๗
 
e-mail info.apr@ubru.ac.th