ตรวจสอบการสมัคร รอบพิเศษ ไม่เข้าร่วม TCAS

รอบพิเศษ ไม่เข้าร่วม TCAS เปิดให้สมัครในช่วงวันที่ Monday, June 10, 2024 เวลา 12:00 AM ถึงวันที่ Friday, June 14, 2024 เวลา 11:30 PM