ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบที่ 4/1 รับตรงอิสระโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น!.