ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น!.